วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง

57 หมู่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
มือถือ 08-1450-1210 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3574-5060, โทรสาร. 0-3574-5019

Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ถวายผ้าพระกฐิน2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Features Galleries

Photos

ขอเชิญรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 ตุลาคม 2559

 

ในพระราชวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง

 

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม ตอนที่ 1

31 มกราคม 2559

 

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม ตอนที่ 1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน 2558

 

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ

16 กรกฎาคม 2558

 

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
งานอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเดชพระคุณ
พระเทพปัญญากวี(บรรจง กลฺลิโต น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ศน.บ.,M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร กทม. หนึ่งในผู้ก่อตั้ง มหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย
ณ วัดมกุฏฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.58, เวลา14.00 น.

และโอกาสนี้ขอนำเกร็ดประวัติจากคำบอกเล่าของเจ้าพระคุณ
หลวงพ่อสมเด็จ เล่าถึงพระเทพปัญญกวี

เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เล่าว่า ช่วงนั้นกลับจากอินเดียใหม่ ๆ พอทราบก็เดินเรื่องนี้ทันที ตอนนั้นนายจรูญ วงศ์สายัณห์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการ (ต่อมาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจนปลดเกษียณอายุราชการ) จึงขอเชิญให้ท่านเป็นประธานยกร่างหลักสูตรให้กับมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ก็มาคิดกันว่าจะให้มีผลออกมาในรูปไหนจึงผ่านตลอด นายจรูญ วงศ์สายัณห์ กระซิบว่า ต้องจัดทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม จึงจะมีผลออกมาใช้ได้เป็นทางการ เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์จึงพาท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) ซึ่งเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดมกุฏกษัตริยาราม ไปขอเข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ รัฐมนตรีพอเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระก็ชักแหยง ๆ อยู่เหมือนกันพูดว่า “จะดีหรือท่าน ขืนพระผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย ผมถูกด่าตาย เอาไปผ่านมหาเถรสมาคมให้ท่านรับรองเสียก่อนไม่ดีหรือ” เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์ตอบว่า “ไม่ดีแน่เจริญพร ขืนเอาไปผ่านมหาเถรสมาคมเรื่องไม่ออกมาแน่นอน” ฯพณฯ รัฐมนตรีสุกิจ นิมมานเหมินท์ แย้งว่า “แล้วสมเด็จพระสังฆราชรู้เข้าไม่เอาผมตายหรือ” เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์ตอบว่า “ไม่ถึงกับตายหรอกท่าน อาตมารับรอง นี่ท่านมหาบรรจงเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็มาด้วย หากมีอะไรเกิดขึ้น ท่านมหาบรรจงเคลียร์เรื่องนี้ได้” ฯพณฯ รัฐมนตรีถามต่อไปว่า “แล้วนี่ท่านจะให้ผมทำยังไงต่อ” เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์เสนอว่า “ก็ต้องทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกมาให้มีผลบังคับแล้วจึงส่งไปถวายให้มหาเถรสมาคมรับทราบเพื่ออนุโมทนา” ฯพณฯ รัฐมนตรีตอบตกลงทันทีว่า “เอายังไงก็เอากัน” แล้วท่านก็ดีใจหาย สั่งให้เรียกหาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมาเดี๋ยวนั้น สั่งให้ยกร่างแล้วตรวจแก้กันเดี๋ยวนั้น พิมพ์เดี๋ยวนั้น ฯพณฯ รัฐมนตรีลงนามในประกาศทันที มีผลให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสำหรับพระภิกษุสามเณรถือกำเนิดขึ้นแต่บัดนั้น

ผลจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ มีผลกระทบต่อกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูปที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากมาย แต่ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นประกาศและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ แต่ก็มีการสืบหากันต่อไปว่าเป็นฝีมือใคร ครั้นทราบว่าเบื้องลึกนั้นเจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมก็ทรงเห็นด้วย ที่คิดจะล้มล้างเสีย ก็เลยไม่กล้า เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์กล่าวยิ้ม ๆ ว่า “ไม่ทราบว่าเป็นฝีปากของมหาบรรจงหรือเปล่าที่ไปกล่อมเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเสียอยู่หมัด”

พระราชทานสถาปนา-เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

13 พฤศจิกายน 2557

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา-เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
ลำดับ ที่ 24. พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็น “พระราชวัชราภรณ์”
ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ขอร่วมแสดงมุฑิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส
พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา
โปรดเกล้าสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็น “พระราชวัชราภรณ์”
ในครั้งนี้

01. watchujit

02. watchujit

03. watchujit

04. watchujit

  Who's Online

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  • Your can use your Google or Facebook account:
  • G

Still not convinced?

Take the ePhoto Tour!

We like you! You should us on Facebook for exclusive offers and awesomene awesomeness!

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction